Modellportföljer

Presto Global
Presto Global är en koncentrerad portfölj bestående av aktivt förvaltade aktiefonder med tyngdpunkt mot tillväxtmarknader. Fonderna väljs ut i enlighet DWM Nordics analyskriterier som bland annat innefattar fondens  investeringsfilosofi, förvaltarnas historik och vilka kostnader som tas ut.

Presto Global passar för dig som är riskvillig och önskar höja den internationella profilen på din portfölj genom att investera i högkvalitativa bolag i tillväxtekonomier. 

Tabellen nedan visar månadsvis utveckling pro forma efter avgifter. Utvecklingen för både Presto Global och dess jämförelseindex är omräknad till svenska kronor. 

Investeringar i finansiella instrument innebär alltid en risk. Värdet på din investering kan både öka och minska. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
sailing boat in sunset.jpeg
Presto_Global_mars2021_scaled_FULL.png
Allegro Norden
Allegro Norden är en koncentrerad nordisk aktieportfölj bestående av bolag med stark lönsamhet. Samtliga bolag i portföljen har valts ut i enlighet DWM Nordics analyskriterier som bland annat innefattar långsiktigt hållbar affärsmodell, attraktiv värdering och god direktavkastning.

Allegro Norden passar för dig som är riskvillig och föredrar en nordisk profil på din portfölj. 

Tabellen nedan visar månadsvis utveckling pro forma efter avgifter.

Investeringar i finansiella instrument innebär alltid en risk. Värdet på din investering kan både öka och minska. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
man and sea_scaled_FULL.jpeg
Allegro_Norden_mars2021_scaled_FULL.png