Erbjudande

Diskretionär förvaltning

Vi förstår att alla inte har samma intresse för placeringar som vi. Känner du att din tid och ditt engagemang kommer bättre till sin rätt på annat håll än i hanteringen av ditt kapital? Då är diskretionär förvaltning valet för dig. Här överlåter du ansvaret för förvaltningen på oss. Vi formulerar då tillsammans med dig ett tydligt mandat baserat på dina investeringsmål och din riskvilja. Sen sköter vi resten och avrapporterar till dig på överenskommen basis. Vår diskretionära förvaltning är inriktad på att bevara och utveckla din förmögenhet med utgångspunkt i dina behov.
Ta kontakt        
compass in hand_scaled_FULL.jpeg

Rådgivande förvaltning

Vill du lära dig mer om marknaderna? Gillar du att sätta dig in i och ta ställning till nya investeringsalternativ? Då är rådgivande förvaltning rätt val för dig. Du och din rådgivare enas om en strategi utifrån dina investeringsmål och din riskvilja. Men till skillnad från den diskretionära förvaltningen där vi sköter allt på ditt uppdrag bygger den rådgivande förvaltningen på att du godkänner varje förändring av portföljsammansättningen. I varje råd och varje lösning är det dina prioriteringar som styr. Allt skräddarsys för att passa just dig.
Ta kontakt
man and sea_scaled_FULL.jpeg

Övriga tjänster

Vill du ha hjälp med skattefrågor eller juridik? Behöver du eller någon närstående utbildning om kapitalmarknaderna och de olika investeringsmöjligheter som finns? Eller önskar du diskutera vilka möjligheter som finns att engagera sig i välgörande ändamål? DWM Nordic kan genom samarbeten med ledande experter på respektive område ge dig det stöd du behöver på alla dessa områden.
Ta kontakt
collaborative meeting_scaled_FULL.jpeg